Card image cap

RUN​ FOR​ PUEY​ : วิ่งเพื่อสวนป๋วย (EVENT RUN)

10 November 2019
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


EVENT RUN+ Concert
 

เปิดรับสมัคร : 1 ส.ค.-30 ต.ค. 2562 (1Email/1ท่าน)

เริ่มกิจกรรม (เก็บระยะ) : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระยะทาง : 5-10Km.

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวิ่ง+คอนเสร์ต

ของที่ได้รับ : เสื้อ/เหรียญ /E-BIB/บัตรคอนเสร์ต 1 ใบ

โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย

 จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็น Series Run​ โดยการนำเอาคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิมมิคในการวิ่งครั้งนี้ รายได้จากการวิ่งครั้งนี้ จะถูกนำไปก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง