Card image cap

RUN​ FOR​ PUEY​ : วิ่งเพื่อสวนป๋วย (ครั้งที่ 1)

1 July 2019
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต


VIRTUAL RUN ครั้งที่ 1
ระยะทาง 21km.ระยะเวลา 30Day
 

เปิดรับสมัคร : 1 ก.ค.-31 ก.ค.2562 (1Email/1ท่าน)

เริ่มกิจกรรม (เก็บระยะ) : 1 ส.ค. 2562

สิ้นสุดกิจกรรม (Cut-Off) : 30 ส.ค. 2562

ระยะทางสะสม : 21km. 30Day

ประเภทกิจกรรม : Virtual Run เก็บระยะสะสมให้ถึงเป้า โดยไม่ต้องทำจบภายในครั้งเดียว

ของที่ได้รับ : เสื้อ / เหรียญ / E-BIB

วิธีส่งผลการวิ่ง

1.ส่งผลวิ่งเพียงครั้งเดียวเมื่อสะสมครบระยะ 21 กิโลเมตร ภายในวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2562

2.เหรียญและเสื้อ จะจัดส่งภายใน วันที่ 1 - 7 กันยายน 2562

3.สามารถถ่ายรูปจาก treadmill หรือใช้ application ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ เช่น Garmin, Nike run, Endomondo, Amazfit, Strava เป็นต้น

ส่งผลวิ่งได้ที่ http://www.runforpuey.com/

ของรางวัล

จัดส่งให้หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม (Cut-Off) เเละ จัดส่งให้เเล้วภายใน 2 สัปดาห์

โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย

 จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็น Series Run​ โดยการนำเอาคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิมมิคในการวิ่งครั้งนี้ รายได้จากการวิ่งครั้งนี้ จะถูกนำไปก่อสร้าง อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง