Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp "Buriram"

30 January 2020
ลานสนามหญ้าโรงแรม HOP INN จ.บุรีรัมย์


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านเข้าสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำ!

SangSom Presents NganSaiSilp "Buriram"

 

 

เตรียมพบกับผู้นำทางสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์ที่พร้อมฉายแสงความสนุกทั่วอาณานิคมไปกับ

WHAL & DOLPH / THE YERS / LOMOSONIC

30 มกราคม 2563 นี้ ณ ลานสนามหญ้าโรงแรม HOP INN จ.บุรีรัมย์

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!!

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!!

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า