Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp "KhonKaen"

1 February 2020
ลานกิจกรรมตลาดศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนชาวขอนแก่นทุกท่านเข้าสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำ!

SangSom Presents NganSaiSilp "KhonKaen"

 

 

เตรียมพบกับผู้นำทางสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์ที่พร้อมฉายแสงความสนุกทั่วอาณานิคมไปกับ

THREE MAN DOWN / OG-ANIC x HIGHHOT x BLACKSHEEP / THE YERS

 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ลานกิจกรรมตลาดศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ จ.ขอนแก่น

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!! 

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!! 

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า