Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp "Loei"

7 February 2020
ลานกิจกรรมตลาดเพลินภู จ.เลย


ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนชาวเลยทุกท่านเข้าสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำ!

SangSom Presents NganSaiSilp "Loei"

 

 

 

เตรียมพบกับผู้นำทางสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์ที่พร้อมฉายแสงความสนุกทั่วอาณานิคมไปกับ

SAFEPLANET / THE YERS / T-BONE

7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ลานกิจกรรมตลาดเพลินภู จ.เลย

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!! 

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!! 

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า