Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp "Ubon ratchathani"

22 February, 2020
ลานร้อยพันธุ์บัว เซ็นทรัลพลาซ่า


โคจรกลับมาอีกครั้งกับปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำ

Red Moon ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เปลี่ยนพระจันทร์ของชาวอุบลราชธานีให้เป็นสีแดง!

 

  

เตรียมฉายแสงความมันส์ไปกับศิลปินคับ‘คลั่ง’

ANATOMY RABBIT / THE YERS / T-BONE

COCKTAIL

พร้อมเปิดให้มนุษยชาติชาวอุบลราชธานีได้จับจองตั๋วทะยานเข้าสู่อารยธรรมดวงจันทร์อย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว

22 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ลานร้อยพันธุ์บัว เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุบลราชธานี

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!!

 

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!!

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า