Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp "Maha sarakham"

20 February, 2020
ลานหน้าป้าย มมส.


โคจรกลับมาอีกครั้งกับปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำ

Red Moon ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เปลี่ยนพระจันทร์ของชาวมหาสารคามให้เป็นสีแดง!

 

 

เตรียมฉายแสงความมันส์ไปกับศิลปินคับ‘คลั่ง’

ANATOMY RABBIT / KAI-JO BROTHERS / T-BONE

 

พร้อมเปิดให้มนุษยชาติชาวมหาสารคามได้จับจองตั๋วทะยานเข้าสู่อารยธรรมดวงจันทร์อย่างพร้อมเพรียงกันแล้ว

20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ณ ลานหน้าป้าย มมส. จ.มหาสารคาม

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!!

 

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!!

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า