Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp

5 March, 2020
สนามฟุตซอลหญ้าเทียม SV จ.พะเยา


Buy Ticket

เมื่อพระจันทร์เต็มดวงโคจรเข้าใกล้โลกจนเห็นเป็นขนาดใหญ่กว่าปกติ

ยินดีต้อนรับชาวพะเยาเข้าสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำกับปรากฎการณ์ฉายแสงจันทร์

SuperMoon ครั้งยิ่งใหญ่!

 

  

เตรียมพบกับปรากฎการณ์ฉายแสงความพิศวงไปกับ

SAFEPLANET / SCRUBB /  T-BONE

 

5 มีนาคม 2563 นี้ ณ สนามฟุตซอลหญ้าเทียม SV จ.พะเยา

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!!

 

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!!

 

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Card image cap

TICKETS


EARLY SUPER MOON
Free

Disclaimer & Refund Policy : The tickets CANNOT be exchange, refund, cancelled, or copied for an unlawful resale of tickets.