Card image cap

SangSom Presents NganSaiSilp "Chiang Rai"

7 March, 2020
ลานกาสะลอง 3 เซ็นทรัลพลาซา จ.เชียงราย


เมื่อพระจันทร์เต็มดวงโคจรเข้าใกล้โลกจนเห็นเป็นขนาดใหญ่กว่าปกติ

ยินดีต้อนรับชาวเชียงรายเข้าสู่ปาร์ตี้แสงจันทร์สุดล้ำกับปรากฎการณ์ฉายแสงจันทร์

SuperMoon ครั้งยิ่งใหญ่!

 

 

เตรียมพบกับปรากฎการณ์ฉายแสงความพิศวงไปกับ

WHAL & DOLPH /  SCRUBB / YOUNGOHM x FIIXD x GAVIN.D x YOUNGBONG

 

7 มีนาคม 2563 นี้ ณ ลานกาสะลอง 3 เซ็นทรัลพลาซา จ.เชียงราย

ประตูเปิดหกโมงเย็นเป็นต้นไป!!!

 

จำกัดเฉพาะชาวแสงโสมที่อายุครบ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น!!

 

#SangSom #ZAAPPARTY #NganSaiSilp #NganSaiSilp2020

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

1. เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือคืนเงินสดได้
2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถเข้างานได้
3. ราคาบัตรดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร
4. เป็นบัตร Festival ไม่มีการแบ่งโซน ราคาเดียวทุกที่
5. ลงทะเบียนลุ้นบัตรฟรีสูงสุด 1 ใบ ต่อ 1 ครั้ง
6. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเอกสารที่มีการพิมพ์ซ้ำ ลอกเลียนแบบ ที่ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากบริษัทและสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า